eco hotel

Jediný eko hotel na Slovensku je v Košiciach

Eco-friendly Hotel Dália v Košiciach získal európsku eko značku

Dlhoročné ekologické smerovanie Eco friendly Hotela Dália ocenila Agentúra životného prostredia udelením eko značky Európskej únie European Eco Label.Hotel realizuje plán ekologických aktivít, v rámci ktorého motivuje svojich zamestnancov i hostí, aby sa aktívne zapojili do ochrany životného prostredia. Ekologické aktivity sa sústredia okrem ubytovania aj na konferencie, kde hotel zaviedol program pod značkou Green Meetings

Zavrieť
  1. Označte hotely, ktoré Vás zaujali.
  2. Pokračujte tu - POŠLITE HROMADNÚ POŽIADAVKU NA CENOVÚ PONUKU.
  3. E-mailom dostanete cenovú ponuku priamo od hotelových event managerov.

Poslať požiadavky